Luftmeldetjenesten 

10.   PF 765 595  Kystsanatoriet, Rødsandrevle 2, 4880 Nysted.
   

12 personer

Postleder          
Læge Aage Jacobsen, Nysted.

 
Mandskab
1939 / 12  
1940 / 12 1941 / 10 1942 / 10
     
Ejler Marcher Godsinspektør Nysted rejst
V. Schultz Godsfuldmægtig Nysted rejst
Simon Jensen Tandlæge Nysted Postleder fra 2/6 1940
Carl Olsen Købmand Nysted  
Vilhelm Bischoff Garvermester Nysted  
S.G. Bischoff Driftsbestyrer Nysted død
Anders Larsen Lods Nysted  
Gustav Knuthsen Boghandler Nysted  
Ole Thyssen Boghandlermedhj. Nysted bortrejst fra byen
Fritz Christensen Slagter Nysted p.t.Nykøbing  
Arnold Jensen Journalist Nysted  
     
herunder nye medlemmer 1/11 1939    
Per Jacobsen Elev Nysted udmeldt sig 2/6 1940
     
NB.Iflg brev 2/6 1940 nedlægger Postlederen og en del af Postens Mandskab
deres hverv.     Motivering:  Forholdenes Udvikling.
Samtidig retter Kredsformanden Henvendelse til ny Posterleder, der lover at tage
sig af Sagen, og mener at alle vil gaa med igen, undtagen Jacobsen og søn.
Læge Jacobsen er kendt som en stor Kværulant og en hidsig Patron.
 

 Foto:   Flyverhjemmeværnet  HVE 233
Senest opdateret    20-03-2019