Luftmeldetjenesten 

2.   PF 538 825 Gdr. Axel Møllers gård Kældernæshovvej 6
   

14 personer

Postleder          
Skovfoged C. Christensen, Ugleholdt  pr. Bandholm.

 
Mandskab
1939 / 13
1939 / 14 1940 / 14 1941 / 14
     
V.Dalsby Rentier Hejringe pr Lindet udmeldt gr. Alder
Søndermann-Hviid Gaardejer Strandgaard pr Lindet udmeldt gr alder
Axel Pedersen Gaardejer Sognefoged Saltvig pr Bandholm  
Alfred Lund Gaardejer Saltvig pr Bandholm død
Johs. Pedersen Smedemester Saltvig pr Bandholm rejst
Henry Ploug Gaardejer Saltvig pr Bandholm  
Aage Dalsby Proprietær Saltvig pr Bandholm  
Peder Rasmussen Staldkarl Ørbygaard død
Georg Jørgensen Gaardejer Kældernæs rejst
Jørg.Poulsen Gaardejer Skovager rejst
Axel Møller Gaardejer Kældernæs  
Julius Clausen Gaardejer Kældernæs  
     
Herunder nye medlemmer pr 1/11 1939  
Jens Møller Gaardejer Kældernæs  
Svend Wiid Landmand Kældernæs  
Svend Andersen Fodermester Østergaard Stokkemarke rejst

 Foto:   Flyverhjemmeværnet  HVE 233,  2018,    Kældernæshovvej 6,
Senest opdateret    20-05-2019