Luftmeldetjenesten 

5.    PF 617 - 715,   Søndre Boulevard 84,  Præstebakken ved Maribo Sø.   (bag det gl. sygehus)
  21 personer
Postleder:   Gartner Bertel Petersen, Østergade 41, Maribo.
 
Mandskab
1939 / 21
1940 / 20 1941 / 20 1942 / 20
     
E.K. Larsen Skorstensfejermest. Østervang 30 død
Th. Petersen Snedkermester Østergade 49 død
Andreas Andersen Repræsentant Refshalevej 11 død
E. Rykjær Malermester Vesterbro død
Jens Petersen Maskinarbejder Østergade 49  
N.Holger Andersen Arbejdsmand Skimmingegd  
G. Andersen Motorvognsfører Museumsgade 43  
Georg Henriksen Murer Gasværksvej 5  
Holger Nielsen Bogbinder Østergade 49 bortrejst fra byen 1940
R.Winckler-Hansen Malermester Nørregade  
Thorkild Jensen Smed Østervang 20  
Orla Striegler Bagersvend Østervang 20  
     
Herunder nye medlemmer pr 1/11 1939    
E. Gaarde Chauffør Østre Landevej 11  
Gunnar Olsen Typograf Nyvej 9  
Evald Hansen Chauffør Ny Østergade 3  
Edv Frederiksen Landmand Østergade 15  
J.A. Jensen Malermester Østergade 23  
Otto Hansen Arbejdsmand Kapelanstræde 1  
Poul Pilemann Arbejdsmand Bangshavevej 9 1941 C B tjeneste
Sofus Christensen Malermester Ny Østergade 1  


Standpladsen: Præstebakken, Ved Maribo Sø.  Foto:   Flyverhjemmeværnet  HVE 233
Det gamle sygehus.    Foto:   Flyverhjemmeværnet  HVE 233
Senest opdateret    20-05-2019