Luftmeldetjenesten 

8.  UA 414-977,  Liselund Gods

   
POST 8   Liselund UA UA 414-977
         
PLD Erik Rosenkrantz Baron Liselund Borre
Therese Rosenkrantz Baronesse Liselund Borre
Verner Rosenkrantz Baron Liselund Borre
Jens Nielsen Landmand Lilleskov Borre
P. Madsen Hotelforpagter Liselund Borre
K. Madsen Fru Liselund Borre
L.P. Larsen Husmand Lilleskov Borre
Vilh. Nielsen Forpagter Lilleskov Borre
  Petersen Forpagter Liselund  
  Petersen Fru Liselund  
Axel Jensen Forpagter Pasalgaard ?  
  Poulsen Skovforged Liselund  
Maja Poulsen Fru Liselund  
Berrit Fiehn Ing. Cand.Polyt. Liselund  
Hans Petersen Husmand Sortsø  
Aase Rosenkrantz Baronesse Liselund  
E. Larsen Forpagter Sortsø  
Harald Dollerup   Sømark  
Marinus Ibsen Forpagter Firgaalehus ?  
Werner Petersen Gårdejer ? ?  
Poul Poulsen Kustode Liselund  
         
POST 8 (Alfa 2)      
  flyttet til Hellehavns Fyr 15-nov-51 UA 416-987
         
PLD Erik Rosenkrantz Baron Liselund  
PIN Aase Rosenkrantz Baronesse Liselund  
Therese Rosenkrantz Baronesse Liselund  
Berrit Fihn Cevilingeniør Lilleskov  
Har. Dollerup Gårdejer Sømarke  
F. Strandbygård Forpagter Sømarke  
Hjalmer Jensen Arbejdsmand Solbakken  
Agnes Jensen Husmoder Solbakken  
Werner Petersen Gårdejer Sømarke  
Knud Hansen Gårdejer Lilleskovgård  
Edvard Larsen Forpagter Sortsø  
Helmer Petersen   Lilleskov  
Nielsigne Petersen Husmoder Lilleskov  
P. Poulsen Kustode Liselund  
Axel Jensen Forpagter Parcelgården  
Emma Jensen Husmoder Parcelgården  
P. Larsen Opsynsmand Materielgården  
Anna Larsen Husmoder Materielgården  
Peter Nilsson Husmand Sømarke  
Einer Winther Forpagter Langebjerggård  
Viggo Hemmingsen Arbejdsmand Sømarke  
Ejner Nielsen Smed Sømarke  
Hans Hemmingsen Gårdejer Dybdalsgård  
Frede Larsen Gårdbestyrer Sømarke  
Ernst Larsen Musiker Palmehøjgård  
Henning Frede Hansen Gårdejer Sømarke  
Herman Emil Falch Hansen Arbejdsmand Stubberup  
Niels P. Madsen Gårdejer Stubberup  

 


I 1951 er posten flyttet til UA 416-987  Hellehavn Fyr


Hellehavn Fyr

Senest opdateret    18-12-2017