60 årstegn til HVE 233s alderspræsident


Retur oversigt Historiske indlæg

Der har i mange år - over25 år - været afholdt 4 maj arrangement i Arninge Kirke med efterfølgende kaffe på eskadrillens hjemmeværnsgård, som lå lige over for kirken.

Ved denne lejlighed har der altid være et mindre arrangement hvor der også var tegn uddeling til eskadrillens medlemmer. Eskadrillen er nu fraflyttet men har bibeholdt dette arrangement sammen med menighedsrådene i området, det er efterfølgende afholdt på Dalvang i Arninge.

Den 4 maj 2017 havde HVE 233 tegn overrækkelse på Dalvang i Arninge efter en højtidelig andagt i Arninge kirke med deltagelse af ikke mindre end 3 præster, samt Højrebykoret der som vanligt sang smukt.

Der blev uddelt 6 tegn, 1- 25 årstegn, 3 - 40 årstegn og 1 - 50 årstegn.

Det sidste tegn var et 60 årstegn til eskadrillens alderspræsident,  90 år og stadig aktiv, John Olsen
.
 


John Olsen viser stolt sit 60 års tegn frem.    John Olsen er stadig aktiv,  ikke mindst i Historisk Gruppe i HVE 233 og er sammen med resten af gruppen leverandør af mange informationer og historisk fakta til luftmeldekorpset.dk


For John Olsen blev det en mindeværdig aften, udover at modtage sit 60 årstegn, slog hans også søm nr. 2 i HVE233´s  nye fane som Lene Hansen holder.

 

Senest opdateret    11-12-2018