LUFTMELDEKORPSET

                                   

 

Retur oversigt Historiske indlæg
 
    Tidshistorisk oversigt for
    Flyverhjemmeværnet og Luftmeldekorpset

.

1934   Den civile Luftmeldetjeneste oprettes  ( LMT )

.

1940   Luftmeldetjenesten beordres nedlukket  1940 - 1945      

.

1946   Hjemmeværnsforeninger stiftes              

.

1949   Det statslige Hjemmeværnet oprettes  (HJV)
  Hjemmeværnsforeningernes medlemmer overgår gradvis til HJV

.

1952   LMT nedlæges, Flyverhjemmeværnet (FHV) oprettes som del af Hjemmeværnet (HJV)

.

1953   Luftmeldekorpset (LMK) oprettes underlagt Flyverhjemmeværnet

.

Luftmeldkorpset opdeles i 7 distrikter, 7 Centraler (LAVAC) samt i afsnit Bornholm
.
Område  1 Område  2 Område  3
Nord- og Mitjylland Sydjylland og Fyn Lolland- Falster og Sjælland Afsnit
Luftmeldedistrikt (LMD)
LMD LMD LMD LMD LMD LMD LMD LMA
Ålborg Århus Viborg Kolding Odense Nykøbing F København Bornholm

.

Kvindelig Flyverkorps (KFK) oprettes som civilt korps

.

1954 Flyverstationskorpset (FSK) oprettes underlagt Flyverhjemmeværnet

.

1961 Kvindekorpsene optages i Hjemmeværnet

.

1989 Tjenestedskorpset oprettes i Hjemmeværnet (der er 3 værns farver i korpset)
Kvindekorpsene nedlægges, de overføres til det nyoprettede Tjenestestedskorps (TJEK)
.
1993  Luftmeldedistrikt ( LMD) ændres til Lavvarslingsdistrikt (LVD)

.

1999 Flyverstationskorpset sammenlægges med Tjenestedskorpset

.

Lavvarslingsdistrikterne samles i 3 Flyverhjemmeværnsdistrikter (FHD) samt 1 afsnit (FHA)
FHD 1 FHD  2 FHD  3 FHA
Bornholm

.

2004 Luftmeldekorpset og Tjenestedskorpset nedlægges 2. april, og overføres til
Flyverhjemmeværnet

.

Flyverhjemmeværnet nedlæger de 3 distrikter og opretter 2 nye 
 FHD Vest FHD Øst 
 (Jylland) (Sjælland - Lolland-Falster - Fyn og Bornholm)

.

2007

Afsnit Bornholm nedlægges

Fortsætter amimistrativt i Bornholms Fællesværn

.
2011 Distrikterne Øst og Vest sammenlæges (Hovedsæde i Karup Jylland) 

.

2016 Flyverhjemmeværnsdistriktet nedlægges  (FHD)

.

FHV overtager hele ledelsen af alt Flyverhjemmeværn
. Herefter kun Flyverhjemmeværn  (FHV)
.
2017 Hele Hjemmeværnsledelsen flytter og har nu hjemme i Vordingborg

 

Senest opdateret    22-06-2020