LUFTMELDEKORPSET

                                   

 

Retur oversigt Historiske indlæg
 
    Tidshistorisk oversigt for    
    Flyverhjemmeværnet og Luftmeldekorpset    

.

1934   Den civile Luftmeldetjeneste oprettes  ( LMT )    

.

   
1940   Luftmeldetjenesten beordres nedlukket  1940 - 1945          

.

1946   Hjemmeværnsforeninger stiftes                  

.

1949   Det statslige Hjemmeværnet oprettes  (HJV)    
  Hjemmeværnsforeningernes medlemmer overgår gradvis til HJV    

.

1952   LMT nedlæges, Flyverhjemmeværnet (FHV) oprettes som del af Hjemmeværnet (HJV)    

.

1953   Luftmeldekorpset (LMK) oprettes underlagt Flyverhjemmeværnet    

.

Luftmeldkorpset opdeles i 7 distrikter, 7 Centraler (LAVAC) samt i afsnit Bornholm
.
Område  1 Område  2 Område  3

Bornholm

Nord- og Mitjylland Sydjylland og Fyn Lolland- Falster og Sjælland Distrikt Afsnit
Luftmeldedistrikt (LMD)
LMD LMD LMD LMD LMD LMD LMD LMD LMA
Ålborg Århus Viborg Kolding Odense Nykøbing F København Bornholm
1953 - 1963
Bornholm
1963 - 2004

.

Kvindelig Flyverkorps (KFK) oprettes som civilt korps

.

1954 Flyverstationskorpset (FSK) oprettes underlagt Flyverhjemmeværnet

.

1961 Kvindekorpsene optages i Hjemmeværnet

.

1980

LMD Viborg sammenlægges med LMD Århus - LAVAC Viborg nedlægges 1/2-1980

 
1984 LMD Kolding sammenlægges med LMD Odense - LAVAC Kolding nedlægges 1/1-1984    
 
1989 Kvindekorpsene nedlægges, de overføres til det nyoprettede Tjenestestedskorps (TJEK)    
Tjenestedskorpset oprettes i Hjemmeværnet (der er 3 værns farver i korpset)
.
1993  Luftmeldedistrikt ( LMD) ændres til Lavvarslingsdistrikt (LVD)

.

1999 Flyverstationskorpset sammenlægges med Tjenestedskorpset

.

Lavvarslingsdistrikterne samles i 3 Flyverhjemmeværnsdistrikter (FHD) samt 1 afsnit (FHA)
FHD 1 FHD  2 FHD  3 FHA    
Bornholm

.

2004 Luftmeldekorpset og Tjenestedskorpset nedlægges 2. april. (personel overføres til
Flyverhjemmeværnet)

.

Flyverhjemmeværnet nedlæger de 3 distrikter og opretter 2 nye 
 FHD Vest FHD Øst 
 (Jylland) (Sjælland - Lolland-Falster - Fyn og Bornholm)

.

2007

Afsnit Bornholm nedlægges:  (Oplyst af EC ved HVE 205 Bornholm)

Fortsætter amimistrativt i Bornholms Fællesværn

.    
2011 Distrikterne Øst og Vest sammenlæges (Hovedsæde i Karup Jylland) 

.

2016 Flyverhjemmeværnsdistriktet nedlægges  (FHD)

.

FHV overtager hele ledelsen af alt Flyverhjemmeværn
. Herefter kun Flyverhjemmeværn  (FHV)
.
2017 Hele Hjemmeværnsledelsen flytter og har nu hjemme i Vordingborg

 

Senest opdateret    18-08-2023