LUFTMELDEKORPSET

                                   

 

 

Retur oversigt Historiske indlæg                                             

LMK på Lolland-Falster

Præsentation af eskadrillerne

Centraleskadrillen:                   1954 – 2000.

Centralen har til huse i nyoprettet LAVAK bygning opført 1953-54 på Ndr. Ringvej 2 i Nykøbing.
Ved Luftmeldekorpset start i 1953 modtager den meldinger fra Luftmeldeposterne på Lolland-Falster, Møn og Sydsjælland. Der blev oprettet 5 enheder
(først sektioner senere eskadriller) i området, de oprettede sektioner fik navn efter enhederne fra Luftmeldetjenestens samlecentraler, som nu samles i en i Nykøbing.
Herefter vil der indgå meldinger ind fra 30-33 luftmeldeposter.

I 1974 får Centralen yderligere meldinger fra 5 eskadriller på Sjælland. (ca. 20 luftmeldeposter.

Eskadrille 302 C:                         01-03-2000 – 21-12-2004

Eskadrille 302 C = Centraleskadrillen under nyt navn med samme opgaver.

 

Eskadrille Falster:                      1954 – 1964.   
(1934-1953Luftmeldetjenesten) (LMT Nykøbing 14 poster)

Eskadrillen dækker området på Falster og Nykkøbings nærområde på Lolland, 6-8 luftmeldeposter i alt.
Posterne (LMP) på Nordfalster havde betegnelsen B som Betty ind til 1964-65 derefter B som Bravo. (Nato alfabetet.)  På Sydfalster var betegnelsen C som Cecil og senere Charlie.
01-01-1965 blev Bravo posterne Eskadrille Nordfalster. Charlie posterne Eskadrille Sydfalster.

Eskadrille Maribo:                     1954 – 2000.
(1934-1953 Luftmeldetjenesten) (LMT Maribo 13 poster)

Eskadrillen dækker Lolland øst for Rødby og Bandholm i tiden frem til 01-04-68. (7 LMP)
Fra denne dato blev Delta posterne (Østlolland)underlagt en nyoprettet eskadrille ”Sakskøbing”.

Posterne D som Dorte indtil 1964 derefter Delta og E som Emma til 1964 derefter Echo.
Kramnitse posten(E 3
har haft betegnelsen F 2 frem til 01-05-67 og F 4 i perioden 28-10-69 til 30-06-97).
F står for Fritse / Foxtrot.
Fra 01-04-68 – 30-09-2000 har eskadrillen kun de 3 poster E 1, E 2 og E 3 (F 4).
01-10-2000 bliver eskadrille Maribo og Sakskøbing igen sammenlagt under navnet FHE 323 Østlolland.
FHE står for Flyverhjemmeværns eskadrille.

Eskadrille Nakskov:                   1954 – 2000.
(1934-1953 Luftmeldetjenesten) (LMT Nakskov 10 poster)

Eskadrillen har området vest for Kramnitse og Bandholm i tiden frem til 01-07-68. (7 LMP)
Denne dato blev Golf posterne skilt fra, og der blev dannet en ny eskadrille ”Købelev” på Nordvestlolland.
1954-1964 var LMP betegnelsen G for Grete.

Herefter er der 3 LMP i eskadrillen Foxtrot (F 1, F 2,F 3).
I perioden frem til 1964 kaldes LMP F som Fritse 1, 2, 3.
01-04-2000 bliver eskadrille Nakskov og Købelev igen sammenlagt under navnet FHE 322 Vestlolland.
FHE står for Flyverhjemmeværns eskadrille.

Eskadrille Købelev:                   01-07-1968 – 31-03-2000.

Eskadrillen dækker området Nordvestlolland og Femø. Der er 4 LMP Golf G 1, G 2, G 3 og (G 4/E 3 på Femø).
Femøs LMP lå i et markskel bag kroen. Af meldetekniske forhold var postbetegnelsen E 3 i perioden 28-10-69 – 30-06-97. I perioden 1954 – 01-08-63 tilhørte LMP G 4 Eskadrille Maribo.
1954-1964 var LMP betegnelsen
G for Grete.

 01-04-2000 bliver eskadrille Nakskov og Købelev igen sammenlagt under navnet FHE 322 Vestlolland.
FHE står for Flyverhjemmeværnseskadrille.

Eskadrille Sakskøbing:             01-04-1968 – 30-09-2000.

Eskadrillen dækker området Østlolland fra Vester Ulslev i syd og Vigsnæs i nord. Der er 4 Delta LMP.
D 1 i Sakskøbing, D 2 i Nysted, D 3 i Vester Ulslev, D 4 i Vigsnæs.
Før 1964 stod D for Dorte.

 01-10-2000 bliver eskadrille Maribo og Sakskøbing igen sammenlagt under navnet FHE 323 Østlolland.
FHE står for Flyverhjemmeværnseskadrille.

Eskadrille Sydfalster:               01-01-1965 – 30-06-2000.

Eskadrillens nordligste poster er i Nykøbing og ved Ulslev strand. Der er 4 Charlie LMP i eskadrillen.
C 1-Ulslev Strand, C 2-Gedser Fyr, C 3 Skelby Strand, C 4 Nykøbing (silo på sukkerfabrikken), senere ved Luftmeldecentralen.
 Før 1964 stod C for Cecil som postnavn.

01-07-2000 blev eskadrille Sydfalster sammenlagt med Nordfalster, den nye eskadrille få navnet FHE 324 Falster. FHE står for Flyverhjemmeværnseskadrille.

Eskadrille Nordfalster:            01-01-1965 – 30-06-2000.

Eskadrillens område er Mit og Nordfalster. Der er 4 Bravo LMP i eskadrillen. B 1 i Stubbekøbing, B 2 i Eskilstrup (Møllen), B 3 Nr. Alslev Mølle, B 4 Hesnæs Havn.
 Før1964 stod B for Betty som postnavn.

  01-07-2000 blev eskadrille Sydfalster sammenlagt med Nordfalster, den nye eskadrille få navnet FHE 324 Falster. FHE står for Flyverhjemmeværnseskadrille.

FHE 324 Falster:                         01-07-2000 – 31-12-2004.

FHE= Flyverhjemmeværnseskadrille.
Posterne Bravo og Charlie.
Luftmeldekorpset (LMK) er under omlægning.
2. april 2004 bliver LMK nedlagt.
01-01-2005 sammenlægges alle eskadriller på Lolland-Falster til et eskadrilleområde.
Den nye enhed HVE 233 Lolland- Falster får helt nye opgaver som overvågninger af fly og flyvepladser m.m.

FHE 323 Østlolland:                  01-10-2000 – 31-12-2004.

FHE= Flyverhjemmeværnseskadrille.
ESK Sakskøbing Deltaposter og ESK Maribo Echoposter.
Luftmeldekorpset (LMK) er under omlægning.
 2. april 2004 bliver LMK nedlagt.
01-01-2005 sammenlægges alle eskadriller på Lolland-Falster til et eskadrilleområde.
Den nye enhed HVE 233 Lolland- Falster får helt nye opgaver som overvågninger af fly og flyvepladser m.m.

FHE 322 Vestlolland:                01-04-2000 – 31-12-2004.      

FHE= Flyverhjemmeværnseskadrille.
ESK Nakskov Foxtrotposter og ESK Købelev Golfposter.
Luftmeldekorpset (LMK) er under omlægning.
2. april 2004 bliver LMK nedlagt.
01-01-2005 sammenlægges alle eskadriller på Lolland-Falster til et eskadrilleområde.
Den nye enhed HVE 233 Lolland- Falster får helt nye opgaver som overvågninger af fly og flyvepladser m.m.

HVE 233 Lolland-Falster         01-01-2005 – XX-XX-XXXX.

HVE= Hjemmeværnseskadrille.
HVE 233 er en sammenlægning af alle eskadriller på Lolland-Falster.
Som var FHE 302 Centralen, FHE 322 Vestlolland, FHE 323 Østlolland og FHE 324 Falster.

 

 

 

Senest opdateret    12-07-2023