LUFTMELDEKORPSET

Mindesmærker vedrørende 2. Verdenskrig

      

5. maj sten

5. maj sten
På hjørnet mellem Torebyvej og Gl. Landevej i Toreby
Koordinat:     UTM  PF 7936 7100     -    GPS   54.754112, 11.786985
 
Kommune: Guldborgsund
 
Beskrivelse: Mindestenen blev afsløret den 26/9 1945
Stenen består af ubehandlet granit med indhuggede bogstaver, og en kongekrone indhugget øverst i stenen.
Mindestenen har en central placering, ca. midt i sognet, hvor den gamle landevej munder ud i hovedvejen mod Sakskøbing.
 
Dimensioner: Højde: 2,20 m.
Bredde: 1,80 m.
Dybde: 1,00 m.
 
Inskription: Kong Christian den Tiende
til Ære og Tak.
Rejst i Taknemmelighed for
Danmarks Befrielse.
Guds Fred med vore Døde i
Danmarks Rosengaard, Guds Fred
med dem som bløde af dybe Hjertesaar.
 
På bagsiden står forfattet af daværende lærer og organist i Toreby skole og kirke, Christian Stang:
 
Danmark vor Moder
du nys var i Fare
Vi lærte at elske dig mer
For kommende Slægter
du stedse skal være
et Hjem for et Folk
der Gud vil ære
   
Mindestenen indgår i et trekantet anlæg på 15-20 m. på hver led, indrammet af en lav bøgehæk med fortrinsvis stedsegrønne huske og træer, bl.a. en stor blågran, kristtorn m. fl.
Toreby sogns beboer- og foredragsforening tog initiativ til rejsningen af mindestenen.
Godsejerinde, fru Neergaard, Fuglsang, skænkede stenen til Toreby kommune.
Billedhugger Schiøler, Nykøbing, udførte arbejdet.
Guldborgsund kommune ejer og vedligeholder i dag mindesmærket.
 

Foto: Flyverhjemmeværnet HVE 233  -  2018

 

Senest opdateret    12-02-2019