LUFTMELDEKORPSET

Mindesmærker vedrørende 2. Verdenskrig

      

5. maj sten

5. maj sten
 
 
Horslunde, Ved Lundevejs udmunding i Nakskovvej.
   
Koordinat:     UTM  PF 6292 6597     -    GPS   54.714614, 11.529164
   
Kommune: Lolland
   
Beskrivelse:  
Stenen står på sit oprindelige sted. Det oplyses at det oprindeligt var tanken, at stenen skulle stå i Horslunde by ved indkørslen til sportspladsen bag det daværende rådhus. Her stod et træ, kaldet "Midsommertræet", omgivet af et hvidt hegn. Men vejvæsnet modsatte sig denne placering, da der var for lidt plads.
Jordstykket, hvor stenen er placeret, er et trekantet anlæg på ca. 1600 m2, og er skænket til formålet af proprietær Ejner Clausen, Knudstrup. Anlægget er beplantet med træer og buske og i anlægget indgår en flagstang.
Formentlig har det spillet en rolle, at der ca. 200 meter fra stedet, på Lollands højeste naturlige punkt, havde stået det såkaldte "Tyskertårn", et ca. 55 meter højt radiokædetårn, rejst af den tyske værnemagt.
Stenen blev rejst d. 26. september 1945, på Kong Christian X's 75 års fødselsdag.
Stenen er i ubehandlet granit.
Dimensioner: Ca. 2½ x 2 x 1 meter. Vægt ca. 7 tons.
   
Inskription: Lænket laa Landet i Trældommens Baand
Listigt tvunget til jorden
Aldrig dog uddøde Fædrenes Aand
Arven fra Oldtidens Norden
ofred med Mod
sit ypperste Blod
Mindes skal Folket i Fremtidens Gry
Dagen da Danmark vandt Frihed paa ny
5 Maj 1945.
Gud alene Æren
Rejst af Beboerne i Horslunde-Nordlunde
 

Foto:   Flyverhjemmeværnet  HVE 233  -  2018

 

Senest opdateret    12-02-2019