Luftmeldetjenesten 

1934  -  1953
 


Centralen havde standplads på telefoncentralen, Danagade, Nakskov.

Centralchef:
Repræsentant, Løjtnant Svend O Juhl, Nakskov

Næstkommanderende:
Forpagter Løjtnant C.G. Mark, Vindeholme.

Mandskab 
1939 / 22 Personer
1940 / 21 Personer 1941 / 22 Personer 1942 / 22 Personer
     
Sørensen R. Havnefoged Kongenstofte 2 Overgået til post 1
Petersen Fr. Vinhandler Hoskjærsvej 52 Vagtkommandør
Bredahl N. Smedemester Havebyen  
Müller Per Kontorist Winchelsvej 21 udmeldt
Buch-Jensen Knud Kontorist Sæby  
Hansen Svend Kontorist Rødbyvej 31  
Nielsen Tage Kontorist Skandsen  
Jensen Svend Kontorist Kattesundet  
Thordrup A. Forretningsfører Svingelsvej 75 Vagtkommandør
Nielsen J, E. Fuldmægtig Müchenvej 12  
Larsen F. Bogholder Solsikkevej 9 Udmeldt 1. 1. 1940
Larsen Viggo Kontorist Taarsvej 11  
Olsen H. Kontorist Maribovej 63 Næstkommanderende
Hassing O. Kontorist Lavendelvej 18  
Andersen Ludvig V. Lodsformand Niels Nielsensgade 1 Reserveleder
Hansen Aage Købmand Søndergade  
Iversen Ole Købmand Søndergade  
Ring E. Købmand Nytorv 10  
Nielsen Børge Kontorist ubk. Rejst
Larsen Nielsen, Edvin Kontorist Wiboltsvej  
Bendixen Emil Bogholder Taarsvej 128 Vagtkommandør
Hansen Else Frøken Prokurist Havebyen 5 Udgår
Heine-Hansen Kaj Bankassistent K.F.U.M. Rejst

 

 

Senest opdateret    18-12-2017