Luftmeldetjenesten 

8.   PF 499 855  Brunshøjgaard, ”Bavnehøj” , Bandholmvej 120 Torrig,  Birket

 

15 personer

Postleder:    
Cykelhandler,   A. Nielsen, Torrig        
   
Mandskab
1939 / 15
1940 / 15 1941 / 15 1942 / 15
Nielsen Ellen Fru Stationsmester Kragenæs Station  
Nielsen A. Skibsfører Kragenæs    
Olsen A. Forpagter Kragenæs  
Jørgensen E. Lærer Birket pr. Torrig Borte
Kragh H. P. Gårdejer Magleting pr. Torrig  
Mogensen C. Proprietær Hejringe  
Ingrsen A. Gårdejer Brunhøjsgård Birket  
Hvid Chr. Gårdejer Lyngmosegård Torrig  
Lauersen H.A. Gårdejer Ravnsby pr. Torrig  
Jørgensen   Gårdejer Magleting pr. Torrig Rejst
Christensen Anker Gårdejer Birket  vil ikke
Rasmussen Willy Købmand Lindet pr. Torrig  
Johansen Walther Mekaniker Birket kan ikke
Hansen Anker Rutebilejer Kragenæs  


 


Birket Lokalarkiv har stillet luftfoto til rådighed


Foto:   Flyverhjemmeværnet  HVE 233
Senest opdateret    03-05-2019