Luftmeldedistrikt Nyk. F.

1953 - 30/06-1999.

Luftmeldedistrikt Nykøbing F, skifter navn til Lavvarslingsdistrikt Nykøbing F, i 1993

Adresse:        
Politigården, Slotsgade 7, 4800 Nykøbing F,. Ind til juli –aug. 1973
  Gåbensevej 1, 4800 Nykøbing F., Ind til juli –aug. 1980
  Nordre Ringvej 2, 4800 Nykøbing F., til 25 nov. 2005

Mærkedage for Luftmeldekorpset:

Første data fra Luftmeldekorpset er fra 15 feb.1954.

·    Forsvarsministeriet udnævner den 15 FEB 1954 kompagnichefer og ansætter de pågældende som chefer for luftmeldesektionerne (senere eskadriller), de pågældende chefer kan have været kredsledere i luftmeldetjenesten før 15 FEB 1954. (LMK, korpsbefaling nr. 1/54).

·    D.bef 16/61: Som en følge af den ny hjemmeværnslov ændres UAFD-betegnelserne til eskadrille og bringes hermed i overensstemmelse med flyvevåbnets betegnelse. Samtidig overføres kompagnicheferne til stillinger som eskadrillechefer og ansættes ved flyverhjemmeværnet. Eskadrillecheferne tillægges grad som kaptajnløjtnant i HJV

·    LMD KH D.bef. 21/61: Fra 01 JAN 62 benævnes den enhed der bemander en luftmeldepost, luftmeldesektion (LMS)

·    LMD KH D.bef 10/62 pkt. 1 b: Der tillægges eskadrillechefer i hjemmeværnet grad som kaptajner i hjemmeværnet.

·    LMD KH D.bef 2/70 pkt 11: De tillagte grader til HEF & SF ændres til Premierløjtnant (PRLT) og Sekondløjtnant (SKLT).

·    LMD NF D.bef 2/74 pkt. 4: Pr. 1/1 1974 er luftmeldeeskadrillerne SLAGELSE, FUGLEBJERG, NÆSTVED, FAKSE og STEVNS overført fra Luftmeldedistrikt København til Luftmeldedistrikt Nykøbing F.  (Se ændring her)

Chefer:

Stab, 1987:

 

Senest opdateret    09-05-2019