Falster

Eskadrillens Mærkedage
Eskadrilleoplysninger
CHEF
Næstkommanderende
Kommandobefalingsmand
Skydeinstruktør
Varslingsinstruktør
Forsyningsbefalingsmand
Informationsbefalingsmand
Sektionsførere

Poster/Postledere
underlagt eskadrillen:

Bravo  1
Bravo  2
Bravo  3
Bravo  4

Charlie 1
Charlie 2
Charlie 3
Charlie 4

T/R

Eskadrille Falster:                      1953 – 1964.   

(1934-1953  Luftmeldetjenesten) (LMT Nykøbing 14 poster)

Eskadrillen dækker området på Falster og Nykøbings nærområde på Lolland, 6-8 luftmeldeposter i alt.

Posterne (LMP) på Nordfalster havde betegnelsen B som Betty ind til 1964-65 derefter B som Bravo. (Nato alfabetet.)

På Sydfalster var betegnelsen C som Cecil og senere Charlie.

01-01-1965 blev Bravo posterne Eskadrille Nordfalster. Charlie posterne Eskadrille Sydfalster lagt sammen til Falster.

 
SI = Stabs instruktør    
PL(D) = Postleder      
PI = Post instruktør    
         
  Stab     1959
         
Chef E Halvdan  Kristensen Skovfoged Lindeskoven Nykøbing
NK Peter Møller Disponet Nykøbing
KBM Viggo  Nielsen Disponet Nykøbing
SI  Herman Hansen Smedemester Nykøbing
SI  Marius  Larsen Entrepernør Nykøbing

 

 

Senest opdateret    23-03-2023