Falster,  FHE 324

Eskadrillens Mærkedage
Eskadrilleoplysninger
CHEF
Næstkommanderende
Kommandobefalingsmand
Skydeinstruktør
Varslingsinstruktør
Forsyningsbefalingsmand
Informationsbefalingsmand
Sektionsførere

Poster/Postledere underlagt eskadrillen:
Bravo  1
Bravo  2
Bravo  3
Bravo  4

Charlie 1
Charlie 2
Charlie 3
Charlie 4

T/R

 

FHE 324 Falster:   01-06-2000 – 31-12-2004.

FHE= Flyverhjemmeværnseskadrille.

Posterne Bravo og Charlie.
Luftmeldekorpset (LMK) er under omlægning.
2. april 2004 bliver LMK nedlagt.

01-01-2005 sammenlægges alle eskadriller på Lolland-Falster til et eskadrilleområde.

Den nye enhed HVE 233 Lolland- Falster får helt nye opgaver som overvågninger af fly og flyvepladser m.m.

 

Senest opdateret    12-02-2019