Luftmeldetjenesten 

7.  PF 904 - 702 Idestrup Mølle, Øvej 2
                           Idestrup Central , Kirkevej 4

   
14 mand.

Postleder:   Centralbestyrer H. Knudsen

Mandskab
1939 / 12
1940 / 14 1941 / 14 1942 / 14
Andersen E. Urmager Idestrup  
Hansen,A. Husejer Idestrup rejst
Bonde,Hans Gaardejer Sdt Taastrup  
Poulsen,Ove Mekaniker Idestrup  
Rasmussen Møllebestyrer Idestrup Mølle  
Jense, A. Karetmager Idestrup  
Løj, Alfred Gaardejer Sillestrup for gammel
Bonke, Aksel Gaardejer Tjæreby Tang  
Slente, A. Gaardejer  Tjæreby Tang flyttet
Høj,J. Mekaniker Væggerløse rejst
Jensen Aage. Købmand Sdr.Ørslev  
Hagedorn,Erik Provst Idestrup  
Jørgensen, Harald Gårdejer Idestrup  Idestrup mølle lå på Øvej nr. 2, hvor den forhenværende trælasthandel ligger.

Der var standplads på møllen og møllens telefon blev anvendt under øvelser.

Foto:   Flyverhjemmeværnet  HVE 23
Idestrup Mølle

Idestrup Mølle - i dag tidligere trælasthandel - 2018

Idestrup telefoncentral -  idag beboelse  -  2018
Senest opdateret    02-07-2019