Militære forkortelser

Fonetisk alfabet
  AFD Afdeling   LMP Luftmeldepost    

 

 
  ABC Atom, Biologisk, Kemisk   LMS Luftmeldesektion     Før 1965 Efter 1965     Før 1965 Efter 1965  
  ASS Assistent   LMT Luftmeldetjenesten   A ANE ALFA   P PETRA PAPA  
  BM Befalingsmand   LT Løjtnant   B BETTY BRAVO   Q QUIBECK QOEBEC  
  CH Chef   MG Menig   C CECIL CHARLIE   R RIKKE ROMEO  
  CI Centralinstruktør (LAVAC)   MJ Major   D DORTE DELTA   S SARA SIERRA  
  DC Distrikt Chef   NK Næstkommanderende   E EMMA ECCO   T TYRA TANGO  
  DEL Deling   OB Oberst   F FRITSE FOXTROT   U ULLA UNIFORM  
  DF Delingsfører   OL Oberstløjtnant   G GRETE GOLF   V VEGA VICTOR  
  EC Eskadrillechef   OO Operationsofficer   H HEDVIG HOTEL   W   WISHKEY  
ESK Eskadrille   OS Oversergent   I IDA INDIA   X EXTRA XRAY  
  FG Fungerende   OVC Overvågningscelle   J JUNO JULIETT   Y  YDUN YANKEE  
FHD Flyverhjemmeværns distrikt   P Plotter (LAVAC)   K KIRSTEN KILO   Z ZIGZAG ZULU  
FHE Flyverhjemmeværnseskadrille   PF Plotteformand (LAVAC)   L LOTTE LIMA   Æ ÆGIR ÆGIR  
FHV Flyverhjemmeværn   PI Postinstruktør   M MUSSE MIKE   Ø ØDIS ØDIS  
GF Gruppefører   PK Plottekontrollør (LAVAC)   N NANCY NOVEMBER   Å ÅSE ÅSE  
GRP Gruppe   PL Premierløjtnant   O OLGA OSCAR          
GV Gevær   PLD Postleder                  
HEC Halv Eskadrillefører   PSN Personel                  
HSF Halv Sektionsfører   SEK Sektion                  
HVE Hjemmeværnseskadrille   SAN Sanitet                  
KBM  Kommandobefalingsmand   SF Sektionsfører                  
KC Kompagnichef   SG Sergent                  
KN Kaptain   SKIN Skydeinstruktør                  
KP Korporal   SKYLÆ Skydelærer                  
LAVAC Lavvarslingscentral   SL Skydeleder                  
LME Luftmeldeeskadrille   SSG Senior sergent                  
LMK Luftmeldekorpset   T/R Til rådighed                  

 

Senest opdateret    16-12-2019