Retur oversigt Historiske indlæg

 

Historisk gruppe  -  Arkivet

Flyverhjemmeværnseskadrille 322 Vestlolland oprettede Historisk Arkiv på Arninge Hjemmeværnsgård i april 2000.

Her begyndte en lille gruppe på 4 mand at bevare vores historie for fremtiden.
De 4 mand var:
Næstkommanderende Verner Larsen, kommandobefalingsmand Ole Aallmann, informationsleder Jørgen Sørensen og eskadrillechef Jørn T. Nielsen.

Ved sammenlægningen af de 4 eskadriller på Lolland Falster den 1. januar 2005, blev medarbejderstaben på arkivet imidlertid udvidet til 10 mand, da der var så meget materiel der skulle sorteres og registreres.

Det første historiske møde med medlemmer fra alle de sammenlagte enheder blev afholdt på Arninge Hjemmeværnsgård den 12. januar 2005.

Der er siden kommet nye medlemmer i Historisk gruppe som ses nedenfor pr. november 2022.
 


Historisk gruppe i HVE 233 samlet foran det gamle plottebord.

Model af en lavvarslingscentral ( LAVAC)
 

Et kik ud over arkivet
 

Flyverhjemmeværnets uniformer
  

Telefon udstyr fra Lavvarslingscentralen i Nykøbing F.
 

Lavvarslingscentralen havde også varsling om ABC status ( Atom, Biologisk, Kemisk)
  

Kopi af et meldetårn


Modelfly brugt til uddannelse i flykending for flyspotterne
 

Skilte der viser hvilket beredskab Flyverhjemmeværnet er i
 

 9. april 1940
 

Oversigt over symboler der anvendes ved plotning af fly
 


Et kik på Arkivets store dokument samling
 

Hjemmeværnet 60 års jubilæum
 

Der arbejdes i arkivet


Del af personalet samlet

 

Senest opdateret    28-11-2022