Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Behandlingen har til formål, at vi kan udføre den nødvendige dokumentation på luftmeldekorpset.dk og flyverhjemmeværnet.dk .

Behandlingen af personoplysninger er normalt baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e (nødvendig af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller offentlig myndighedsudøvelse).

luftmeldekorpset.dk og flyverhjemmeværnet.dk .følger databeskyttelseslovens § 2, stk. 5, at loven og databeskyttelsesforordningen finder anvendelse på oplysninger om afdøde personer i 10 år efter vedkommendes død.